Historické povodně


Povodeň 1997 na Olšavě (a na území celé Moravy)

Vydatné dešťové přeháňky od 4. července přešly v následující dny v trvalé deště v celé oblasti severní a východní Moravy. Následkem toho již 7.7. voda z Olšavy zaplavila pozemky za železniční tratí. Neustávající deště a přeplněné vodní nádrže na horním toku Olšavy způsobily zvýšení hladiny natolik, že 8.7. v odpoledních hodinách zaplavila voda pozemky v tratích: Veliké, Losky, Závodí a inundaci mezi starou a novou silnicí.

Doprava na silnici E55 (I/50) v úseku Podolí - Uh. Hradiště musela být odkloněna na starou silnici přes Hradčovice v důsledku ohrožení mostů v Havřicích a Uh. Brodě. V obci voda zatopila sklepy domů na návsi. ZD Poolšaví vznikla škoda zaplavením 85 ha pšenice a drobným pěstitelům na bramborách a zelenině. Dne 9.7. přestalo pršet a voda postupně opadla. V pátek ráno 11.7.1997 povodňová vlna v povodí Moravy zasáhla Uh. Hradiště, kde muselo být evakuováno 10 tisíc lidí. Byla uzavřena silnice I/55 v úseku St. Město - Kunovice, zastavena žel. doprava, přerušeno telefonní a poštovní spojení. Dodávka vody z vodovodu byla 13.7. zastavena v důsledku zaplavení vodních zdrojů vodárny v Ostrožské Nové Vsi a od 14.7. byla pravidelně, vždy v 15 hodin, dovážena pitná voda cisternou z Bojkovic. Po přechodném uklidnění srážek, 18. a 20.7. přišly vydatné deště, které 21.7. znovu rozvodnily Olšavu, avšak již v menším rozsahu. Dne 21.7. již voda opadla do 1/2 břehů. Přerušená vlaková a autobusová doprava byla 18.7. částečně obnovena, a do týdne byl obnoven normální provoz. Počasí naposled zahrozilo záplavou 25.7. ráno v 5 hod průtrží mračen nad Vlčnovem a Nivnicí, ale díky regulaci Olšavy a Vlčnovského potoka nedošlo k žádným škodám. 28.7. byla obnovena dodávka vody z vodovodu, ale jen užitkové, kterou bylo nutné před použitím 10 min převařovat. Tím byl ukončen dovoz pitné vody cisternou v množství 4 tis. litrů denně.

Plodiny v zamokřené půdě vlivem oteplení rychle podléhaly hnilobě, hlavně brambory, u kterých sklizeň byla nulová.

Ve středu 23.7. ve 12 hodin minutou ticha a ve čtvrtek rozezněním zvonů a sirén, zastavením provozu na 1 minutu byla uctěna památka 48 lidských obětí ničivých záplav na Moravě.