Srážkoměrné stanice v povodňovém plánu


poř. ID stanice POVIS                   Název stanice                           On-line měření                                              Správa, vlastník                mapa, poloha                                            
1 KS Ludkovice VD Ludkovice SRS VD Ludkovice Povodí Moravy s.p. poloha v Ludkovicích
2 SR Spytihněv SR datalogger H1 Spytihněv SRS Spytihněv obec Spytihněv

poloha ve Spytihněvi

3 OBC592307_01S  SR Košíky SRS Košíky soukromá/Košíky

poloha v obci Košíky

4 CHMU_307448   SRS Staré Město SRS St. Město město Staré Město

poloha ve Starém Městě

5 SR_110 SR Uherské Hradiště SR Uh. Hradiště město Uh. Hradiště

poloha v Uh. Hradišti

6 PMO_09 SR Uherský Brod Srážkoměr Uherský Brod Povodí Moravy s.p. poloha v Uh.Brodu mapa

Srážkoměrné stanice, přiřazené k dPP Podolí v POVIS