Hladinoměry v povodňovém plánu


Vodočet kategorie A

 HP č. 349 – Uherský Brod, Olšava, mapaČHMÚ, p.o.

Vodočty kategorie A s automatizovaným přenosem měření

ID hlásného profilu POVIS Kategorie Vodní tok Stav hladiny - graf on-line evidenční list SPA    I. SPA   II. SPA  III. mapa
349 A Olšava

měření HP A Olšava

Ev.li HP A 349 270 400

500

profil mapa

Vodočet kategorie C

na vodním toku Olšava, protékajícím obcí Podolí

Území obce Podolí je ohrožováno vyššími vodními stavy především z toku Olšava Pro varování při povodních stavech a včasnou ochranu obce slouží hlásný profil kat. C Podolí na Olšavě (ve správě obce)  v ř. km 17,7. Umístění hlásného profilu je na Olšavě asi .

ID POVIS VODNÍ TOK ř.km LOKALITA MĚŘENÍ            EV. LIST SPA 1 SPA 2 SPA 3 UMÍSTĚNÍ

HLP_C1 210

Olšava 24.77 Uherský Brod (Olšava - u soutoku Olšavy s Luhač.p.) - část Újezdec u Uh. Brodu meřeni HLPC1 Ev. list HLP C1 220 360 470 profil mapa

HP C13 VE

Olšava 12.474 most Veletiny měření HP C13 Ev. list HP C13 VE 210 310 400 profil mapa

HP C14 KU

OBC550744_01

Olšava 9.244 most u Podolí měření HP C14 Ev. list HP C14 150 260 360 profil mapa
 

 

 

 

Přehled Hlásných profilů přiřazených k dPP Podolí v POVIS