Místa ohrožená bleskovou povodní

 

Přehled míst ohrožených bleskovou povodní v POVIS

Na základě zkušeností z historických povodní byla určena tato místa ohrožovaná bleskovou povodní z přívalových srážek, kdy voda stéká po povrchu a ohrožuje zástavbu mimo vlastní koryta toků a taky v určitých lokalitách dochází k splachu ornice.

p.č. ID POVIS Název                                      Popis                                                  Směr/azimut Poloha
1 69793 Lokalita Dolní Přížlabné Lokalita ohrožená blesk. povodní, splach z polí SSV mapa
2 69791 Lokalita Bařinka Lokalita ohrožená blesk. povodní, splach z polí SSV mapa
3 69794 Lokalita Losky Lokalita ohrožená bleskovou povodní, kritický sklon terénu S mapa
4 69789 Lokalita ohrožená bleskovou povodní Lokalita ohr.blesk. povodní i splachem ornice SV mapa
5 69792 Lokalita Přecestné Lokalita ohrožená bleskovou povodní, krický sklon, terénní zářez S mapa
6 69790 Lokalita Záhumenské díly Lokalita ohr. bleskovou povodní, terénní zářez SV mapa
7 69795 Lokalita Prostřední díly Terénní zářez, splach z polí, zaplaveni silnice 50H S mapa
8 69796 Lokalita Dražné_sesuvy půdy kritický sklon terénu, možné sesuvy půdy VJV mapa
9 69805 Lokallita areálu PREFABET, s.r.o. místo ohrožené bleskovou povodní, splachem ornice SSV mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis a poloha míst ohrožených bleskovou povodní

Mapa míst ohrožených bleskovou povodní