Organizace dopravy


Při povodních dochází k rozlivu řeky Olšavy na silnici č.I/50 a současně dochází i k zaplavení mostů  č. 50-038, 50-039, 50H-040 a 05016-2.


Objízdné trasy obce Podolí budou vedeny:

Ve směru západ po silnici I/50H do obce Míkovice a dále do Kunovic. V případě rozlivu Olšavy do Kunovic je úniková trasa vedena do  evakuačních míst směrem silnicí I/55 do Ostrožské Nové Vsi.

Ve směru do obce Veletiny silnicí I/50H a dále po silnici II/495 do Vlčnova s napojením na I/50 do Uherského Brodu

(Při rozvodnění Olšavy (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice I/50  v katastru obce Podolí, a taky při zaústění Podolského potoka i Hraničního potoka do Olšavy).


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.


DOPRAVNÍ OMEZENÍ PŘI POVODNI V DPP OBCE PODOLÍ:

Id. omezení Obec Název omezení     Popis omezení Vodní tok Poloha
říční km                     
4395 Podolí Zákaz vjezdu na silnici I/50 Při rozvodnění Olšavy (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice I/50  a mostů 50-038, 50-039, 50H-040 a 05016-2 v katastru obce Olšava (408760000100) 9.25

 

 

 

 

 

OBJÍZDNÉ TRASY pro dopravní obslužnost obce PODOLÍ

ID POVIS NÁZEV OBJÍZDNÉ TRASY                                      POPIS OBJÍZDNÉ TRASY                                                                                                                            SMĚR OBJÍŽĎKY VODNÍ TOK                                          
1430 OBJ_01_PO Ve směru západ po silnici I/50H do obce Míkovice a dále do Kunovic Z Olšava (408760000100)
1431 OBJ_02_PO Ve směru do obce Veletiny silnicí I/50H a dále po silnici II/495 do Vlčnova s napojením na I/50 do Uherského Brodu JV Olšava (408760000100)