E.6. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity.


Hlásný profil kategorie A č. 349 Uh. Brod na Olšavě


Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.

Evidenční list  HP C14 KU - Podolí


 

Evidenční list Hradčovice HP C11 HR Ol

Evidenční list Veletiny       HP C13 VE Ol