Stanovená záplavová území


Olšava – ok. Uherské Hradiště  … km 0,00 – 36,395 ( vč. aktivních zón)

KÚ Zlínského kraje

18.9.2015

č.j. KUZL 64987/2015

Mapa A.Z.2. záplavového území Q100 Olšavy - km 0,00 – 39,504 ( vč. aktivních zón)

Povodí Moravy s.p. Situace aktivní zóny záplavového území

leden 2014

č.v. S-2010/009 A.Z.2  1:10 000

Stanovená záplavová území v dPP obce Podolí


VH stanovení ZÚ Olšavy pro Dolní Poolšaví v POVIS