Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika

Území obce Podolí je ohroženo povodněmi. K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Moravy, s. p. Brno, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu (D.4. Mapa záplavového území Olšavy, PMO, s.p.).


OHROŽENÉ A OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY V DPP OBCE PODOLÍ V POVIS


Povodeň při opuštění koryta toku Olšavy zaplavuje především jižní část obce Podolí s obytnou zástavbou na levém břehu, která je tvořena rodinnými domy. Řeka Olšava může mít zónu Q100 širokou v některých místech až 600 m.


Objekty v inundačním území


Na toku Olšavy

Povodňové epizody z Olšavy postihují východní část zástavby obce Podolí v levobřežní blízkosti řeky Olšavy.

Ohroženými objekty vlivem zvýšení hladiny řeky Olšavy mohou být zejména rodinné domy ve východní části obce.

Levobřežní rozliv řeky Olšavy ohrožuje zástavbu řadových rodinných domů, ale především podnikatelské průmyslové areály, které jsou v levobřežní inundaci Olšavy.,

Tab. 7   Ohrožené a ohrožující objekty – levý břeh Olšavy

 Povodeň při opuštění koryta vodního toku Olšava zaplavuje průmyslový areál s řadou firem obce Podolí, který se nachází v levobřežní inundaci řeky Olšavy

OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY a DRUHY jejich účinku

Id. Vodní tok                     ř.km OD       ř.km DO             Název                                        Umístění   Převažující účel budovy                      Ohrožení                    Poloha    
1031360675 Olšava (408760000100) 8.82 8.92 Průmyslový areál č.p. 62 levý břeh výrobní a skladovací prostory těžké kovy mapa
1031360676 Olšava (408760000100) 8.87 8.99 Stavba pro výrobu a skladování č.ev. 73 levý břeh Výrobní a skladové prostory těžké kovy mapa
1031360677 Olšava (408760000100) 8.86 8.96 Velkoobchod masa, sýru a uzenin, č.p. 63 levý břeh Výrobní a skladové prostory látky biologického charakteru mapa
1031360716 Olšava (408760000100)
 
10.45 10.45 Průmyslový objekt č.ev. 74, 75, JK Nástroje s.r.o. levý břeh Výrobní a skladové prostory těžké kovy mapa
1031360715 409200002700  0.5 0.4 PREFABET, s.r.o. pravý břeh Výrobní a skladové prostory nebezpečné chemické látky mapa

Ohrožené objekty z řeky Olšavy

Povodeň při opuštění koryta ve vodním toku Olšava zaplavuje obytnou zástavbu na levém břehu,která je tvořena rodinnými domy.

Ohrožené objekty

Poř.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Poloha

1031360670 Olšava (408760000100) 9.72 9.72 garáže, č. ev. 58, 59, 60 levý břeh garáže mapa
1031360672  Olšava (408760000100) 9.22 9.22 Jiná stavba, č.p. 250  levý břeh  Infrastruktura mapa
1031360674  Olšava (408760000100) 9.77 9.77 Lokalita 3 RD č.p. 243, 249, 113  levý břeh  Obytné budovy mapa
1031360673 Olšava (408760000100) 9.22 9.22 Lokalita 5 RD č.p. 128, 129, 130, 131, 132 levý břeh Obytné budovy mapa
1031360669 Olšava (408760000100) 9.69 9.69 Rodinný dům, č.p. 176 levý břeh Obytné budovy mapa

Přehled ohrožených a ohrožujících objektů s popisem a druhem ohrožení