Odtokové poměry


Hlásné profily na řece Olšavě

Tab. 3   Průměrný průtok v jednotlivých místech na řece Olšavě

Místo

ČHP

Plocha povodí Fp

[km2]

Stoletá voda Q100

[m3/s]

Olšava v Bojkovicích nad Koménkou

4-13-01-0880

36,46

62

Olšava nad Kladenkou - Záhorovice

4-13-01-0920

36,46

92

Nezdenice

4-13-01-0960

112,16

115

Olšava pod Luhačovickým p.

4-13-01-1140

288,28

175

limnigraf. Uh. Brod

4-13-01-1240

400,72

270

Olšava pod Holomňou

4-13-01-1260

446,11

217

Olšava pod Vlčnovským p.

4-13-01-1300

472,49

214

Olšava ústí

4-13-01-1320

520,02

204,5

Podolím protéká řeka Olšava od východu k západu:

od hranice katastru na říčním km 10,97 na východě po hranice katastru na říčním km 9,6 na západě. Tedy na celkové délce 1,4 km.

Koryto Olšavy je v k.ú. Podolí upraveno - provedena regulace toku, zpevněním břehů a koryta, pro ochranu Podolí. Průměrný roční průtok je 2,4 m3/s.


Kritická místa při průchodu povodní představují profily 2 mostů (I/50-039 v ř. km 10,062, II/05016-2 v ř. km 9,610 s HP C14 ) se 2 pylony přes řeku Olšavu, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a možnému vybřežování vybřežování.


Místa omezující odtokové poměry