Místa omezující odtokové poměry - kritická místa


MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY  v POVIS 


K.ú. Podolí, Olšava h.p. 4-13-01- 1320

Snížené odtokové poměry silničních mostů I/50-039 v ř.km 9,85, III/050-040 v ř.km 0.41 Hraniční potok  a zmenšení průtokové kapacity přítoků řeky koryta Olšavy.    


K.ú. Podolí, Hraniční potok

Hrozí kumulace splavenin, zmenšení průtokové kapacity v ř.km 0.41 u silničního mostu I/50-040.

Dáletaky dochází k možným rozlivům v místech zmenšujících odtokové poměry v místech zatrubnní bezejmenných přítoků řeky Olšavy.


K.ú. Podolí, Podolský potok

Hrozí kumulace splavenin, stok bahenních zbytků z polí, zmenšení kapacity v místě ústí potoku do Olšavy.

K.ú. Podolí, bezejmenný z Přížlabné ústí do recipientu Podolského potoku, hrozí bahnotokem a snížením průtočnosti recipientu Podolského potoku.

K.ú. Podolí, bezejmenný z Hlubočné ústí do recipientu Podolského potoku, hrozí bahnotokem a snížením průtočnosti recipientu Podolského potoku.

 

Místa omezující odtokové poměry na k.ú Podolí v POVIS

ID POVIS   Název                                                                                                      Tok                    

Říční km

Stav

Mapa - umístění
21797

Bezejmenný p. z lokality Dolní Přížlabné_zatrubnění přes 50H

 

 

kapacitní

mapa
21793

Most č, 50-039

Olšava

9.85

kapacitní

mapa
21795

Most č. 50-040

Hraniční p.

0.41

nekapacitní

mapa
21794

Most přes silnicí 50H

 

0.81

nekapacitní

mapa
21796

MOOP mostek přes silnici č. 3403

 

0.44

nekapacitní

mapa
21798

Zatrubnění bezejmenného potoku_lok. Přecestné přes silnici 50H

 

 

nekapacitní

mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v dPP obce Podolí


Mapa míst omezující odtokové poměry v dPP katastru obce Podolí