Předpovědní povodňová služba


Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ, s pobočkami v Brně a Ostravě, ve spolupráci se správci povodí.


Povodňová komise sleduje předpovědní hlásné služby (www.chmi.cz, SIVS) předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu. Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Dále existuje web měřených stavů: (STAVY A PRŮTOKY NA VODNÍCH TOCÍCH, HLADINY VODY V NÁDRŽÍCH), který spravuje Povodí Moravy. 


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře:

  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Moravy, s.p. - prostřednictvím internetu, telefonu na VHDispečink
  • od PK ORP Uherský Brod - voláním starostovi - předsedovi PK
  • od PK obce Veletiny - voláním předsedovi PK Podolí
  • od PK obce Hradčovice - voláním předsedovi PK Podolí
  • od HZS Zlínského kraje - voláním předsedovi PK Podolí
  • od KPK Zlínského kraje - voláním předsedovi PK Podolí
  • z hromadných sdělovacích prostředků