Řeka Olšava

Délka toku                        44,9 km

Plocha povodí                  520,5 km²

Průměrný průtok              2,14 m³/s      stoletý průtok v Uh. Brodě 270 m³/s

Pramen                            Bílé Karpaty - vrch Bašta - Na Koncích  (634,0 m n. m.)

Ústí                                   řeka Morava v Kunovicích ve výšce 177 m n.m.

Hydrologické pořadí IV.ř.        4-13-01-1300  Olšava po ústí do toku Morava (a všechny toky v katastru Podolí)

 

Průběh toku řeky Olšavy ID DIBAVOD: 408 760 000 100  ID CEVT: 10 100 083

Řeka Olšava pramení v Bílých Karpatech na severozápadním svahu kopce Bašta - Na Koncích (655 m n.m.) asi 5 km jihovýchodně od obce Pitín a v k.ú. obce Šanov na Zlínsku. Pramen se nachází v nadmořské výšce 634,0 m n.m. Dál Olšava protéká nad Uherským Brodem územím Horního Poolšaví a pod ním pak, až ke svému ústí do Moravy, Dolním Poolšavím. Za Kunovicemi se Olšava vlévá zleva do Moravy na jejím 143,11 ř. km v nadmořské výšce 177,00 m. Největší kapacitu má v úseku Míkovice - ústí a to 300 m3/s.  Největším přítokem je Luhačovický potok (26,13 km). V povodí se nachází 123 vodních ploch, největší z nich jsou vodní nádrže Luhačovice (22,70 ha), Ludkovice (12,43 ha) a Bojkovice-Kolelač (13,08 ha). Zbytek přirozeného neregulovaného koryta řeky Olšavy, který se nachází mezi obcemi Podolí a Míkovice, byl v roce 1999 vyhlášen přírodní památkou. Správcem v.t. je Povodí Moravy s.p.

Přítoky Olšavy

Pravostranné: Kolelač – Bojkovice; Kladenka, Ovčírka, Luhačovický potok (Šťávnice) - Uh. Brod; Holomňa – Drslavice; Hradčovický potok – Hradčovice, Olšovec - Vésky

Levostranné: Koménka – Bojkovice; Nivnička – Uh. Brod; Ledský potok, Vlčnovský potok – Veletiny, Míkovický potok – Míkovice


Vodní toky v katastru obce Podolí - mapa 


DALŠÍ TOKY V KATASTRU OBCE PODOLÍ


bezejmenný tok (zleva 1. LP č.18) - z Hlubočné - zatrubněný - recipient je Podolský p.  ID DIBAVOD 409 200 002 700   CEVT: 10 206 781  ve správě LČR s.p. ST

ČHP 4-13-01-1300

 

bezejmenný tok 2. zleva - z Přížlabné - přes betonárku - pod silnicí do Podolský p.  ID DIBAVOD 409 200 002 500   CEVT: 10 193 211


Podolský potok

     ID DIBAVOD: 409 200 002 200     ID toku CEVT 10 188 364 

 pramení jižně od obce Podolí ve dvou větvích v lokalitě Podolský háj ve výšce 320 m n.m., protéká přes lokalitu Lipiny kde následně tvoří novou přírodní lokalitu Podolské mokřady aby podtečením pod starou i novou silnicí E50 dotekl západním směrem do Olšavy, když předtím přibral i tok od Přížlabného i tok od Hlubočného. Intravilán obce Podolí zasahuje v průmyslové zóně délce 1,3 km a ústí zleva do řeky Olšavy ve výšce 195 m n.m. v ř. km 12,1. Je ve správě Lesy ČR s.p. správa toků Vsetín – oblast povodí Moravy. Recipient je Olšava.


Hraniční potok

    ID DIBAVOD:   409 200 001 800     ID toku CEVT 10 207 363 

Hraniční potok pramení východně od obce Podolí v lokalitě Zápotočí ve výšce 254 m n.m., protéká extravilánem k.ú. obce Podolí, v celkové délce 2,7 km. Intravilán obce Podolí nezasahuje a ústí zleva do řeky Olšavy ve výšce 195 m n.m. v ř. km 12,1. Je ve správě Povodí Moravy s.p. Brno. Recipient je Olšava.