Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce


Významným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce Podolí na toku Olšava je hlásný profil kategorie A č. 349 v Uh. Brodě (ve správě ČHMÚ, p.o.).

Tento profil je vzdálen 9,6 říčních km protiproudně od Podolí. Postupovou rychlost, určující doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po řece Olšavě stanovují příslušné měrné průtočné křivky a údaje v Tab. 1. a Tab. 2. – poskytuje dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstva katastru obce Podolí před povodní.


Rozhodným hlásným profilem Podolí je hlásný profil kategorie C – HP C14 KU – Podolí – Olšava – silniční most č. II/05016-2. Je vybaven ultrazvukovým čidlem s automatizovaným přenosem měřených dat na server obce.

Tento hlásný profil je zaveden na webovou aplikaci dPP obce Podolí.


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Podolí jsou na webovou aplikaci dPP Podolí zařazeny:

  1. srážkoměrná stanice ČHMÚ – Luhačovice, Kladná-Žilín (ve správě ČHMÚ, p.o.)
  2. srážkoměrná stanice PMO – KS Uherský Brod (ve správě Povodí Moravy, s.p.)
  3. srážkoměrná stanice PMO – KS Luhačovice (ve správě Povodí Moravy, s.p.)
  4. srážkoměrná stanice PMO – KS Bojkovice (ve správě Povodí Moravy, s.p.)

Hlásné profily přiřazené k dPP Podolí v POVIS
Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Podolí v POVIS