A) Přehled inundačních území:


1. Olšava

Povodňové průtoky Olšavy se rozlévají do inundačních území převážně v polních tratích na levém i pravém břehu mezi Uh. Brodem a Uh. Hradištěm. Záplavová území na katastru Podolí jsou stanovené na Olšavě ř.km. 9,77 - 10, 98.  Dochází k rozlivům v zastavěném území na levém břehu Olšavy v katastru Podolí a taky pravobřežná inundace je v katastru Popovic. Dále po proudu inundační území Olšavy splývá s inundačním územím Moravy.


Stanovená záplavová území:

Olšava – ok. Uherské Hradiště  … km 0,00 - 36.395 ř.km ( vč. aktivních zón)

KÚ Zlínského kraje

18.09.2015

č.j. KUZL 64987/2015