Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé. PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).


Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Podolí, č.p. 190

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Podolí

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Povodňová komise obce Podolí

Obec Podolí 190, 686 04 Kunovice        odkaz na POVIS

tel: 572 574 130, e-mail: info@obecpodoli.cz

web:  www.obecpodoli.cz

poř.

Jméno a příjmení

Funkce v komisi

Adresa na pracoviště

Telefon

1

Rýpalová Jana, Bc.

Předseda

OÚ Podolí, č.p. 190, starostka obce Podolí

572 574 130

605 409 120

2

Novotný Lubomír

Místopředseda

OÚ Podolí, č.p., 190, místostarosta

572 574 130

3

Podškubka Pavel

Člen

zámečník, Podolí, č.p. 51

702 153 360

4

Kasperová Jarmila, Ing.

Člen

OÚ Podolí, č.p., 190, místostarostka

777 155 329

Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP